Zarejestruj sędziego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Legionowskie Towarzystwo Sportowe. Kontakt do Administratora Danych Osobowych:  sekcjamilosnikow@gmail.com

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- uczestnictwa w zawodach strzeleckich i będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku, w którym odbyły się zawody.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom udostępnionym z mocy prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych w zakresie obsługi finansowo - księgowej oraz IT.

Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z serwisu. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

Administrator Danych Osobowych nie realizuje oraz nie planuje realizacji operacji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.